FAQs Complain Problems

सूचना तथा संञ्चार प्रविधिमा आधारित स्थानीय तह एकिकृत वस्तुस्थिति विवरण तयारी कार्यका लागी स्वयंसेवी गणक पदपुर्ति गर्ने आह्वानको सूचना ।