FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
भेरीगंगा नगरपालिकाको भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धि तयार गरिएको मापदण्ड तथा आधारहरू २०७९ 05/29/2023 - 21:44 PDF icon 12121.pdf
स्वास्थ्य संस्था दर्ता अनुमति तथा नवीकरण सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ 05/20/2023 - 23:17 PDF icon 14.pdf
मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सुस्वास्थ्य नीति २०७९ 05/20/2023 - 23:15 PDF icon 13.pdf
गरिवसंग नगरप्रमुख कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७९ 05/20/2023 - 23:12 PDF icon 10.pdf
खानेपानी व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ 05/20/2023 - 23:11 PDF icon 9.pdf
जटिल रोग र प्यारालाइसिसबाट पूर्णअशक्त भएका विरामीहरुलाई उपचार खर्च सम्बन्धि कार्यविधि २०७९ 05/20/2023 - 23:09 PDF icon 8.pdf
आकस्मिक कोष संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ 05/20/2023 - 23:07 PDF icon 7.pdf
आर्थिक सहायता सम्बन्धि कार्यविधि २०७९ 05/20/2023 - 23:05 PDF icon 6.pdf
स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना संचालन कार्यविधि २०७९ 05/20/2023 - 23:04 PDF icon 5.pdf
स्थानीय पूर्वाधार मर्मतसम्भार कोष तथा कार्यसंचालन कार्यविधि २०७९ 05/20/2023 - 23:02 PDF icon 4.pdf

Pages