FAQs Complain Problems

नगरपालिका बाट प्राप्त हुने सेवा सुबिधा लिने प्रक्रिया के हो ?

१) निवेदन दर्ता गर्ने २) तोक लगाउने ३ )  सम्बन्धित शाखाले दर्ता गरि प्रमाणपत्र उपलब्द गराउने