FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

IT Officer भर्ना सम्वन्धि सूचना

IT Officer भर्ना सम्वन्धि सूचना

व्यक्तिगत घटना दर्ताको अनलाईन निवेदन कसरी दिने ?

ब्राउजर ( Firefox ) खोल्ने ।

http://116.90.234.162:804/ लिङ्क खोल्ने ।

घटना दर्ताको लागि यहां क्लिक गर्नुहोस् लेखेको बटनमा क्लिक गर्ने ।

व्यक्तिगत  परिचय फारम भर्ने ।

अन्तिममा आफ्नो मोबाईल नं. राखी पेश गर्ने ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धि सूचना

यस भेरीगंगा नगरपालिकाबाट चैत्रदेखि असारसम्मको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निम्नानुसारको समय, स्थान र मितिमा वितरण गरिने व्यहोरा सबैको लागि यो सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Pages